Canvis en la normativa de l’IVA comunitari per als commerce

El darrer 1 de juliol  va entrar en vigor una nova normativa de l’IVA intracomunitari per als e-commerce. La nova legislació busca unificar els llindars límit pels quals cal tributar l’IVA en el país de destinació.

Amb la nova legislació, s’obligarà a tributar l’IVA en el país de destinació i es facilitarà el pagament d’aquest impost amb una finestreta única coneguda com One-Stop shop- MOSS. De la mateixa manera, es harmonitzar el sistema de tributació de l’IVA. Això suposarà que a partir d’l’1 de juliol de 2021 s’aplicarà l’IVA del país de destinació a partir dels 10.000 euros per a aquells països membres de la Unió Europea. Fins a la data això depenia només de cada Estat. Quan la xifra sigui més baixa d’aquest import, s’aplicarà l’IVA del país d’origen.

Exoneració duanera

Dins dels canvis també s’han vist afectades les importacions des de fora de la UE. Segons la normativa, aquestes deixaran d’estar exemptes d’IVA en els productes de valor inferior als 22 euros. Això vol dir que els e-commerce i aquells negocis que practiquen el Dropshipping pagaran IVA en tots els seus productes i no tindran un avantatge fiscal amb relació al comerç nacional.

Per contra, es manté l’exempció duanera a les importacions de menys de 150 euros. A part, els marketplaces es responsabilitzaran de recaptar l’IVA de les seves vendes ja que el consumidor final no serà l’importador.

“Els e-commerce estaran en l’obligació de conèixer l’IVA de cada país membre de la UE i utilitzar el nou sistema finestreta única per declarar-lo”

Comments for this post are closed.