Catalunya lidera un projecte europeu per a impulsar l’accés de les pimes a licitacions públiques internacionals

  • ACCIÓ coordinarà durant tres anys un consorci amb altres agències de la UE amb l’objectiu que 600 pimes d’arreu d’Europa accedeixin amb èxit a contractes públics a Xile, Colòmbia, Noruega, Japó, Vietnam i Sèrbia.
  •  El projecte, anomenat “Goose”, compta amb un pressupost superior al mig milió d’euros i se centra en quatre àmbits estratègics per a la UE: l’economia verda, les TIC, les “smart cities” i l’”smart health”.

Catalunya – a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball- liderarà un projecte europeu amb l’objectiu d’impulsar l’accés de pimes d’arreu d’Europa a licitacions públiques internacionals. En el marc de la iniciativa, que tindrà una durada de tres anys, es treballarà conjuntament amb clústers i altres associacions empresarials per oferir suport en destí, assessorament i formació a més de 600 pimes europees.

Anomenat ‘Goose’, el projecte té un pressupost superior al mig milió d’euros i està cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa COSME. A banda d’ACCIÓ, que coordina el consorci, també hi participa la Cambra de Comerç i Indústria d’Estònia (ECCI), Flanders Investment & Trade (FIT) i la Cambra de Comerç i Indústria d’Eslovènia (CCIS).

En concret, es treballaran les oportunitats de les licitacions públiques internacionals a Xile, Colòmbia, Noruega, Sèrbia, Japó i Vietnam en els sectors de l’economia verda, les TIC, les mart cities i el smart health. En una primera fase, que durarà un any, es dissenyarà l’estratègia d’internacionalització amb un pla d’actuacions.

En la segona fase d’implementació s’organitzaran sessions de formació, missions conjuntes a l’estranger, jornades de networking i un servei de mentoratge per tal que consultors locals de cada país assessorin les empreses europees, entre d’altres actuacions. A més, es crearà una plataforma virtual per compartir oportunitats concretes en aquests països i fomentar que empreses de Catalunya, Flandes, Estònia i Eslovènia es presentin de forma conjunta a les licitacions públiques.

Aquest nou projecte europeu reforça les actuacions que ja duu a terme ACCIÓ per facilitar l’accés d’empreses catalanes a licitacions públiques internacionals, actuant com una finestreta d’atenció integral per identificar contractes públics arreu del món i assessorant les empreses catalanes perquè s’hi presentin amb èxit.

Comments for this post are closed.