CatData. La Catalunya internacional en dades

CatData és un recull de dades obertes que inclouen informació bàsica sobre cada un dels estats membres de Nacions Unides i les seves relacions amb Catalunya. Les dades ofereixen informació de la presència de Catalunya a l’exterior, dels intercanvis econòmics, turisme i fluxos migratoris, la representació del cos consular a Catalunya i els convenis internacionals des de 2015. Tota aquesta informació es pot trobar, també, de forma sintètica, recollida en una fitxa per país.

Es tracta de la primera visualització que impulsem de les dades internacionals de Catalunya i ha estat possible gràcies a les dades de diferents departaments del Govern, que s’han obert especialment per aquest projecte.

Pots accedir a Catdata a través del següent enllaç.

Comments for this post are closed.