Com presentar una proposta comercial internacional

Hi ha diferents tipus d’ofertes comercials. Dins de la Unió Europea, el més comú és enviar un pressupost, si el mètode de pagament proposat no és el crèdit documentari.

Pel que fa altres països, el document més habitual i que té valor contractual és la FACTURA PROFORMA.

Per molt importadors de tercers països aquest és, al mateix temps que una proposta econòmica en ferm, un document necessari per aconseguir l’obertura d’un crèdit documentari i obtenir una llicència d’importació.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.