Com serà la tributació de l’IVA a partir de juliol de 2021?

Una vegada que es faci efectiva la directiva europea, caldrà aplicar les següents normes:

  • Eliminació dels llindars en les vendes en línia

S’estableix un import únic de 10.000 euros a l’any en transaccions amb qualsevol Estat membre. És a dir, les empreses que rebin comandes en línia de fora del seu país per un import total igual o superior a aquesta quantitat hauran de facturar amb el tipus d’IVA que s’apliqui al país de destinació.

No obstant això, no hauran de donar-se alta davant cap organisme estranger, sinó que podran presentar les liquidacions en el seu propi país mitjançant un nou règim de finestreta única. Aquesta finestreta única és un portal web mitjançant el qual es pot declarar i pagar l’IVA telemàticament: el sistema s’encarrega de remetre l’import recaptat a l’Estat comunitari que correspongui.

En qualsevol cas, continuarà sent obligatori aplicar els diferents tipus d’IVA i, quan la facturació quedi per sota del llindar dels 10 000 euros, es continuarà aplicant la taxa impositiva del lloc d’origen.

  • Fi de l’exempció de l’IVA en la importació d’enviaments d’escàs valor

La nova normativa derogarà l’exempció actual de l’IVA per als petits enviaments de menys de 22 €. Així, totes les importacions que provinguin de fora de la UE, independentment del seu valor, estaran subjectes a l’IVA de l’Estat membre de destí.

No obstant això, es mantindrà l’exempció del pagament de drets de duana per a les importacions que no assoleixin els 150 €.

  • Responsabilitat de l’IVA de les vendes sobre els marketplaces

Finalment, els marketplaces o plataformes de venda (eBay, Amazon, etc.) passaran a considerar-se venedors i, per tant, tindran el deure de gestionar l’IVA quan l’empresa usuari no estigui a la UE. No importa si són els proveïdors directes o si actuen com a intermediaris. Amb tot, les vendes cap al marketplace sí que estaran exemptes de gravamen.

  • Conclusions sobre les noves obligacions fiscals

L’objectiu principal d’aquesta reforma de l’IVA a escala europea és evitar el frau transfronterer, alhora que se simplifica la burocràcia i s’aconsegueix una major coherència abonant l’IVA al país del consumidor final.

Per a les botigues en línia, no obstant això, aquest canvi suposa un repte, ja que han d’adaptar-se a les noves pràctiques.

Comments for this post are closed.