Comerç Exterior de Catalunya Febrer 2021

Al febrer del 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar el 6,4% interanual, fins als 6.351,5 milions d’euros, 8,3 punts per damunt de la taxa de variació anual (-1,9%). La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (23.542,0 milions d’euros) va ser positiva, la més gran de totes les comunitats autònomes, i va créixer fins al 27,0%.

Les importacions catalanes al febrer del 2021 van ser de 6.981,7 milions d’euros, i la tendència a la baixa es va situar en el -4,7% interanual. Van representar el 28,4% del total de les importacions espanyoles (24.623,8 milions d’euros, taxa de variació anual negativa del -5,7%).

La balança comercial de Catalunya al febrer del 2021 va registrar un dèficit de -630,1 milions d’euros, un -53,3% inferior al del mateix mes del 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 91,0%, 9,4 punts percentuals més que al febrer de 2020 (el 81,6%, segons dades provisionals).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-febrer del 2021, les exportacions catalanes van disminuir el -2,1% en relació amb el mateix període del 2020, fins als 11.599,7 milions d’euros (el 26,3% del total de les exportacions espanyoles). Per la seva banda, les importacions acumulades de Catalunya van sumar 13.057,1 milions d’euros (el 27,8% del total d’Espanya), amb un descens del -12,1% en relació amb el mateix període de l’any anterior.

La balança comercial de Catalunya en l’acumulat gener-febrer del 2021 va ascendir a -1.457,4 milions d’euros, amb una comissió de cobertura.

Podeu trobar més informació al següent enllaç.

Comments for this post are closed.