Comerç exterior de mercaderies de Catalunya Agost 2022

L’anàlisi d’aquestes dades exigeix posar-les en el context dels problemes associats a la persistent inflació de preus energètics i de matèries primeres i de la continuïtat dels colls d’ampolla en cadenes de subministrament, a més de la reconfiguració de fluxos comercials associats al conflicte armat a Ucraïna i al bloqueig comercial d’Algèria a productes espanyols.

El mes d’agost de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 23,3% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, aconseguint els 6.826,1 milions d’euros. Això suposa un sostingut creixement amb una taxa de variació anual lleugerament inferior a la del conjunt d’exportacions espanyoles (31,7%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (29.090,9 milions d’euros) va ser del 23,5%. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, continua sent el de major contribució a aquest increment de les exportacions.

Les importacions catalanes a l’agost de 2022 van ascendir a 8.309,6 milions d’euros, amb un augment de 25,3% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, netament inferior al 42,6% de tva de les importacions espanyoles. Catalunya va representar el 22,4% del total de les importacions espanyoles (37.028,1 milions d’euros).

El saldo comercial de Catalunya va registrar a l’agost de 2022 un dèficit de -1.483,5 milions d’euros superior al del mateix mes de 2021 (-1.095,1 milions d’euros amb dades provisionals), accentuant la deterioració del dèficit comercial davant la forta embranzida de les importacions especialment en valor les de productes energètics i de béns intermedis. La taxa de cobertura es va situar en el 82,1%, amb un nou descens del nivell de cobertura de 1,3 punts percentuals menys que a l’agost de 2021 (83,5%, dades provisionals).

Per sectors, la indústria química ha incrementat el seu nivell d’exportació molt positivament (14,5% tva), però també d’importació (14,0% tva). La resta dels sectors veuen també erosionada la seva contribució al saldo comercial a causa de l’embranzida sostinguda en valor de les importacions, especialment de productes energètics (34,6% tva), amb especial esment al GNL (112,8% tva) i indústries de béns d’equip (30,4% tva), manufactures de consum (28% tva), alimentària (29,2% tva), i automoció (46,3% tva).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-agost de 2022, les exportacions de Catalunya van créixer un 17,5% respecte del mateix període en 2021 fins a aconseguir 61.363,4 milions d’euros, (24,3% del total de les exportacions espanyoles). Per part seva, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 73.602,8 milions d’euros (24,7% del total d’Espanya), amb un augment de 28,6% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tota Espanya (40,5%).

En l’acumulat d’aquests primers vuit mesos de l’any, per sectors, les úniques indústries amb superàvit han estat alimentació i automoció. La indústria química ha acumulat dèficit a causa dels productes orgànics en contrast amb el superàvit en medicaments, olis essencials i cosmètics, plàstics i pintures.

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-agost de 2022 va aconseguir la xifra de -12.239,4 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 83,4%, 7,9 punts percentuals menor que la del mateix període de 2021 (91,3%, dades provisionals). Es va aconseguir un dèficit energètic de -4.129,9 milions d’euros (-2.545,5 milions d’euros en el mateix període de l’any anterior).

Comments for this post are closed.