Conegui el servei d’oportunitats de negoci d’ICEX

Accedeixi de manera gratuïta a informació selectiva d’oportunitats de negoci en l’exterior per a la seva empresa.
Estigui al corrent d’esdeveniments i informació elaborada pels nostres tècnics a tot el món.
Conegui els serveis que ICEX li ofereix per a aprofitar les oportunitats que li interessin.

A qui es dirigeix? Quin tipus d’informació subministra?

Dirigit a empreses i professionals espanyols interessats en la internacionalització dels seus productes o serveis i a invertir en l’exterior, a través de:

  • Butlletí World ON Oportunitats de negoci finançades per institucions financeres multilaterals: Programes d’Ajuda Externa de la Unió Europea, Bancs de desenvolupament i Programes de desenvolupament d’agències de Nacions Unides.
  • Butlletí World ON Licitacions d’obres, subministraments i serveis convocades per organismes estatals i empreses privades estrangeres.
  • Butlletí World ON Oportunitats d’inversió: privatitzacions, concessions, assistència tècnica, etc.
  • Butlletí World ON Peticions d’importadors o distribuïdors estrangers de productes o serveis d’origen espanyol.

Com funciona?

ICEX selecciona per a la seva empresa les informacions identificades en col·laboració amb la xarxa d’Oficines Econòmiques i Comercials en l’Exterior i les envia diàriament al seu correu electrònic, utilitzant per a això el perfil d’interès que vostè ha definit prèviament (tipus d’oportunitat, organisme, país, sector).

Com s’accedeix al servei?

Accés al servei ON Registri’s a través del portal ICEX i defineixi el seu perfil d’interès. El servei és gratuït.

Comments for this post are closed.