Dades comerç exterior Catalunya Gener 2021

El mes de gener de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van minvar un -10,6% interanual, traduint-se en   5.248,2 milions d’euros, 0,8 punts per sota a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (-11,4%) i tres dècimes per sota a la tva de l’acumulat en 2020 (-10,3%). La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (20.497,6 milions d’euros) va créixer fins al 25,6% (dues dècimes per sobre de l’acumulat en 2020). El comportament més feble de les exportacions d’un sector clau en l’economia catalana com la indústria química (primer sector exportador de Catalunya i tercer d’Espanya) ha presentat una contribució sensiblement negativa.

Les importacions catalanes al gener de 2021 van suposar 6.075,5 milions d’euros, caient un (-19,3% interanual) i van representar el 27,3% del total de les importacions espanyoles (22.266,7 milions d’euros, que van minvar un -16,4%).

El saldo comercial va registrar al gener de 2021 un dèficit de -827,3 milions d’euros, un -49,9% per sota al del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 86,4%, 8,3 punts percentuals més que al gener de 2020 (78,1%, dades provisionals).

Comments for this post are closed.