Dades de comerç exterior de Catalunya Març 2022

El mes de març de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 7,6% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, aconseguint els 8.159,8 milions d’euros, experimentant un creixement sostingut si bé inferior a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (17,1%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (33.090,2 milions d’euros) va ser del 24,7%. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, va ser el que més va contribuir  a aquest increment de les exportacions.

Les importacions catalanes al març de 2022 van suposar 9.759,7millones d’euros, amb un augment de 27,5% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior i netament inferior al 31,6% de tva de les importacions espanyoles. Van representar el 25,9% del total de les importacions espanyoles (37.732,0 milions d’euros). La contribució de productes químics i energètics en les importacions va augmentar el dèficit comercial de Catalunya.

El saldo comercial de Catalunya va registrar al març de 2022 un dèficit de -1.599,8 milions d’euros, superior al del mateix mes de 2021 (-70,8 milions d’euros amb dades provisionals). La taxa de cobertura es va situar en el 83,6%, 15,5 punts percentuals menys que al març de 2021.

Per sectors, la indústria química ha incrementat el seu nivell d’exportació molt positivament, igual que la segona rúbrica industrial de béns d’equip.

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-març de 2022, les exportacions de Catalunya van créixer un 14,0% respecte del mateix període en 2021 fins a aconseguir 21.873,0 milions d’euros, (24,4% del total de les exportacions espanyoles). D’altra banda  les importacions acumulades de Catalunya van suposar 26.417,6 milions d’euros (25,2% del total d’Espanya), amb un augment de 27,5% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tota Espanya (39,0%).

En l’acumulat, per sectors, les indústries: química, d’alimentació, manufactures de consum i béns d’equip, han millorat els seus nivells d’exportació amb altes taxes de creixement.

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-març de 2021 va assolir la xifra de -4.544,5 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 82,8%, 9,8 punts percentuals inferior que la del mateix període de 2021 (92,6%, dades provisionals), amb un increment significatiu del dèficit energètic.

L’anàlisi d’aquestes dades exigeix posar-los en el context dels problemes associats a inflació de preus energètics i de matèries primeres, dels colls d’ampolla en cadenes de subministrament i de l’incipient conflicte armat a Ucraïna.

Font: ICEX

Comments for this post are closed.