Dades del comerç exterior de Catalunya. Setembre 2019

Al mes de setembre, les exportacions catalanes de mercaderies registren un excel.lent 10% de creixement en comparació amb setembre de 2018, arribant a un valor de 6.155,7 milions d’euros. Els sectors que més positivament han contribuït a les exportacions del mes de setembre han estat el sector de l’automòbil (2,5 punts), productes químics (2,5 punts), alimentació, begudes i tabac (1,8 punts) i productes energètics (1,6 punts). Al contrari, el sector de béns d’equip va aportar la contribució més negativa (-0,8 punts).

Als nou primers mesos de l’any, de gener a setembre, el creixement interanual ha estat d’un 2,9%, respecte al mateix període de 2018, arribant a al xifra de 55.122,2 milions d’euros.

El valor de les exportacions espanyoles als nou primers mesos de l’any, es va incrementar un 1,6% en relació a 2018 arribant a 215.600 milions d’euros, amb augment a 12 comunitats autònomes,

Les importacions del període van augmentar un 5,1% interanual, arribant a 70.344,6 milions d’euros, el que porta el dèficit comercial de Catalunya a -15.192,4 milions d’euros (exportacions menys importacions).

Catalunya va exportar el 25,6% i va importar el 29,2% del total espanyol acumulat entre gener i setembre de 2019.

Comments for this post are closed.