Desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis transnacionals a la UE

El desplaçament de treballadors és un factor clau tant en els serveis complementaris a l’exportació de mercaderies com a l’exportació de serveis.

La complexitat que suposa la pròpia evolució dels models de negoci de prestació de serveis com el fet que els desplaçaments es faci entre jurisdiccions diferents, fa que la Direcció General e la Seguretat Social hagi dictat un criteri tècnic (97/2016) sobre el desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis transnacionals.
Es tractat de facilitar la interpretació per superar les zones grises en el cas d’una inspecció de treball i detectar actuacions il·lícites en matèria laboral. En definitiva detectar pràctiques irregulars de cessió d treballadors, subcontractes ficticis i també d’aclarir la situació legal de treballadors estrangers a Espanya en funció de la qualificació jurídica que correspon a la seva activitat i realitat econòmica de l’empresa, amb independència de la denominació que li atribueixin les parts.

Els criteris tècnics que s’aborden en aquest text estan ordenats en base a set apartats, el contingut dels quals dona les pautes del que la inspecció de treball ha de tenir en compte a l’hora de detectar una actuació irregular en aquesta matèria:

Primer: La llibertat de prestació de serveis en el sí de la Unió Europea (UE) i de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).
Segon: Caràcter transnacional de la prestació
Tercer: Els treballadors desplaçats
Quart: Les condicions dels treballadors desplaçats
Cinquè: La Seguretat Social els treballadors desplaçats
Sisè: El desplaçament de treballadors per empreses establertes a Espanya
Setè: Actuacions de la inspecció de treball i seguretat social

Podeu consultar el criteri tècnic aquí

Comments for this post are closed.