Desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis transnacionals a la UE

El desplaçament de treballadors és un factor clau tant en els serveis complementaris a l’exportació de mercaderies com a l’exportació de serveis. La complexitat que suposa la pròpia evolució dels models de negoci de prestació de serveis com el fet que els desplaçaments es faci entre jurisdiccions diferents, fa que la Direcció General e la ……
Llegir més »