Devolució Iva Regne Unit

El passat dimarts es va publicar al BOE la Resolució de 4 de gener de 2021 (BOE 5-1-2021) de la Direcció General de Tributs, sobre la devolució de l’Impost sobre el Valor Afegit als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

Podeu trobar més informació aquí.

Comments for this post are closed.