El Brexit pertorba el comerç entre el Regne Unit i la Unió Europea

Després de l’activació dels terminis del Brexit, el comerç internacional del Regne Unit amb la Unió Europea acumula un descens del 18,9%,  i una caiguda del 9,1% amb la resta de món.

El comerç de Regne Unit s’enfronta a reptes sense precedents. El 2020, la pandèmia va provocar una abrupta caiguda de la demanda interna i externa, restriccions de viatge i interrupcions en els fluxos fronterers coincidint amb un moment de creixent incertesa al voltant de la futura relació comercial amb la Unió Europea. L’Acord de Comerç i Cooperació signat en les últimes hores de 2020 va millorar les perspectives de 2021, ja que permet que les mercaderies segueixin comercialitzant lliurement, però les barreres no aranzelàries en forma de burocràcia duanera i incertesa normativa estan pertorbant els fluxos comercials, que ha caigut a nivells no vistos des de principis de 2016.

Al comparar les dades dels últims dotze mesos amb els de 2018, l’últim any abans que l’activació dels terminis clau del Brexit comencés a contribuir a la volatilitat, s’aprecia una caiguda del 18,9% dels intercanvis amb la Unió Europea, davant el 9,1% amb la resta de món. A més, les dades de comerç exterior del Regne Unit del primer trimestre del 2021 mostren una novetat significativa: per primera vegada des que hi ha registres, el valor de les importacions del Regne Unit en mercats extracomunitaris van superar a les compres a la Unió Europea.

El comerç global del Regne Unit va caure un 16% el primer trimestre del 2021 en comparació amb el quart trimestre del 2020. Encara que en gran mesura aquesta evolució és reflex de la pandèmia, l’impacte que pot atribuir-se al Brexit és notable. De fet, el comerç amb la Unió Europea va baixar de forma més intensa (22,4%), amb caigudes generalitzades en tots els països socis. Els intercanvis amb Alemanya i França es van reduir un 22,4% i un 26,1%, respectivament. El comerç amb Irlanda va ser el que més es va contraure (37%). Un dels efectes del Brexit ha estat l’acumulació d’existències en el quart trimestre del 2020, especialment en les exportacions de productes químics i farmacèutics.

Tot i el període de gràcia a les normes d’origen, maquinària i equips de transport concentren gairebé la meitat de la caiguda del comerç a causa dels costos administratius i la incertesa normativa.

Comments for this post are closed.