El comerç mundial es contrau en el segon semestre de 2022 malgrat que ha estat un any rècord

El comerç mundial aconseguirà un nou rècord; no obstant això, el deteriorament  de les condicions econòmiques i l’augment de la incertesa l’han desaccelerat el que ha provocat a una contracció  del mateix durant la segona meitat de 2022, va informar aquest dimarts la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD).

En una publicació d’actualització de l’activitat comercial la UNCTAD va preveure que el comerç mundial tancarà l’any a un nivell rècord d’aproximadament, de 32 bilions de dòlars amb un increment del 10% pel que fa l’intercanvi de béns i del 15% en el de serveis.

Aquestes xifres  es deuen principalment a l’important  creixement  enregistrat durant el primer semestre. Per contra, el creixement ha estat moderat durant la segona meitat de l’any. En el tercer trimestre de 2022, el comerç de béns va caure un 1% en relació amb el del  segon trimestre d’aquest any. Al mateix temps,  el comerç de serveis va augmentar al voltant del 1,3% en el mateix període.

Però  al quart trimestre, s’estima que el valor del comerç mundial haurà minvat  tant pel que fa el de béns com en el de serveis.

La UNCTAD va puntualitzar que  la contracció ha estat nominal, donat que el volum del comerç va continuar augmentant al llarg de l’any, el que mostra la resistència de la demanda global.

Part de la caiguda  del comerç internacional enregistrada durant la segona meitat de 2022 s’atribueix a la caiguda en els preus dels productes primaris, especialment de l’energia.

A més s’estima que les friccions geopolítiques, la inflació que no cedeix i la menor demanda mundial afectaran negativament el comerç mundial en 2023.

L’anàlisi va detallar que els preus internacionals dels bens intermedis i dels de consum han continuat augmentant en el semestre en curs, la qual cosa ha suscitat preocupació donada la persistència de la inflació.

La caiguda en el valor del comerç mundial s’ha limitat fins ara als béns ja que els serveis han estat més resistents i el seu valor va continuar creixent durant el període en qüestió.

La publicació va precisar que, per a totes les principals economies exceptuant la russa,  el comerç de béns va ser molt superior  al  nivell  de l’any anterior, encara que la tendència positiva es va revertir per a la majoria de les economies en el tercer trimestre.

D’acord amb les dades de la Conferència, els països amb més activitat comercial en el tercer trimestre van ser el Brasil, la Xina i l’Índia.

En el mateix període, les economies d’Àsia oriental van mostrar més resiliència, mentre que el comerç Sud-Sud es va desaccelerar

Per al 2023, i pel que fa l’esfera comercial,  la UNCTAD projecta un panorama ombrívol amb una creixent desacceleració deguda a factors com un  creixement inferior  de l’economia causat pels elevats preus de l’energia, l’augment dels tipus d’interès, la inflació sostinguda en molts països i la influencia  econòmica negativa de la guerra a Ucraïna.

L’estudi argumenta que els alts preus dels béns comercialitzats i de l’energia, així com l’augment continu dels bens intermedis i dels  de consum  faran decréixer les importacions reduint el volum del comerç internacional.

A més, assenyala que els nivells rècord de l’endeutament  global i l’augment dels tipus  d’interès generen dubtes sobre la sostenibilitat del deute. No obstant això, preveu un enduriment sostingut de les condicions financeres, la qual cosa augmentaria encara més la pressió sobre els governs altament endeutats i afectaria les inversions i els fluxos comercials internacionals.

La UNCTAD va citar altres factors que incideixen en els patrons del comerç internacional com la re configuració de les cadenes de subministrament globals i la perseguida  transició cap a una economia més verda, que estimularia la demanda de productes sostenibles, reduint la de combustibles fòssils.

Comments for this post are closed.