El Govern aprova l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana per al període 2020-2040

L’estratègia es basa en el concepte LAAS (logística com a servei): servei al consumidor, a la ciutadania i al teixit productiu; i posa el focus en l’Agenda verda, la digitalització i l’equilibri territorial.

El document, redactat per CIMALSA, fomenta la cooperació entre administracions i el teixit empresarial, definint el paper del sector públic com a impulsor i facilitador del sistema econòmic.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.