El Govern treballa amb més de 450 projectes d’inversió estrangera, la xifra més elevada de la història

  • L’objectiu del Govern és augmentar en els propers 10 anys el nombre de multinacionals estrangeres establertes a Catalunya, de les 8.900 actuals a les 10.000.

La Generalitat de Catalunya treballa actualment a través d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball- amb més de 450 projectes d’inversió estrangera, la xifra més elevada de tota la sèrie històrica. Així ho ha informat aquest dimarts al Consell Executiu el Departament d’Empresa i Treball.

Els 463 projectes d’inversió estrangera amb els quals es treballa des d’ACCIÓ amb l’objectiu que es materialitzin a Catalunya suposarien una inversió potencial de 13.900 milions d’euros i la creació de més de 50.000 llocs de treball. La creació mitjana d’ocupació per projecte se situa en 117 llocs de treball, tot i que s’observa una concentració rellevant de projectes de gran dimensió i importància estratègica per al futur de l’economia catalana, ja que un 3% dels projectes superen la creació potencial de més de 1.000 llocs de treball directes.

Si s’analitza el perfil del potencial inversor, en primer lloc s’observa que un 37% dels projectes són tipus greenfield, és a dir, d’empreses que no tenien presència prèvia a Catalunya. A continuació hi ha les empreses ja presents a Catalunya, que inverteixen en noves línies productives o de negoci (23%) o que amplien línies existents (19%). Per països, destaquen els projectes de multinacionals provinents d’Alemanya, Estats Units i Regne Unit. Sectorialment, destaquen les potencials inversions estrangeres vinculades a la mobilitat, les TIC, la química, l’àmbit farmacèutic i l’alimentació, concentrant més de la meitat dels projectes en cartera.

Objectiu: 10.000 multinacionals a Catalunya

Per la Generalitat, la inversió estrangera és una prioritat i un element cabdal per impulsar l’activitat econòmica del país i la generació de llocs de treball directes i indirectes. Així, des d’ACCIÓ s’assessora de manera integral les empreses estrangeres per facilitar el procés d’implantació a Catalunya, amb l’objectiu de facilitar que noves multinacionals inverteixin a Catalunya al mateix temps que les que ja hi són presents duguin a terme ampliacions i reinversions. Es treballa des de la promoció de Catalunya a l’exterior, la preparació conjunta de candidatures per a les empreses per dur a terme les inversions a Catalunya, l’assessorament integral durant tot el procés d’inversió i el seguiment un cop ja s’ha materialitzat.

Comments for this post are closed.