El Panell de l’OMC falla contra la discriminació de Turquia de medicaments estrangers en línia amb les afirmacions de la UE

La UE acull amb beneplàcit la fallada del  Panell de l’OMC relatiu al fet que Turquia no pot exigir als productors estrangers de productes farmacèutics que traslladin la seva producció al país perquè aquests productes farmacèutics siguin elegibles per al reemborsament sota els esquemes de seguretat social turcs.

El Panell  també va trobar que Turquia no pot donar prioritat a les revisions del reemborsament i les aplicacions de comercialització de productes farmacèutics domèstics sobre els estrangers. El Grup va dictaminar que aquestes mesures de localització i priorització són discriminatòries i incompatibles amb els compromisos de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) de Turquia. El veredicte és una victòria clara per a la UE, perquè totes les reclamacions es van decidir a favor de la UE. També envia un senyal contundent que desanima a altres països a continuar o a seguir polítiques de localització forçades discriminatòries similars. La UE defensarà la sentència en el procés d’arbitratge d’apel·lació que Turquia va desencadenar el 25 d’abril.

Passos següents

En virtut dels procediments d’arbitratge d’apel·lació acordats amb Turquia, el recurs hauria de decidir-se en un termini de 90 dies, tret que les parts acordin el contrari sobre la sol·licitud dels àrbitres d’apel·lació. Una vegada finalitzada la crida, i si els àrbitres d’apel·lació confirmen en el seu recurs que les mesures turques són discriminatòries, Turquia haurà d’eliminar les mesures, ja sigui immediatament, o dins d’un període de temps negociat amb la UE o fixat per un àrbitre de l’OMC.

Antecedents

Aquesta disputa (DS583) va ser presentada per la UE contra Turquia a l’abril de 2019. Juntament amb la disputa de Turquia sobre les mesures de salvaguarda de la UE en els productes siderúrgics (DS595), està coberta per l’acord d’arbitratge entre la UE i Turquia signat el 25 de març de 2022. La UE i Turquia s’han assegurat que, malgrat la paràlisi de l’organisme d’apel·lació, aquests conflictes puguin continuar beneficiant-se d’un sistema de resolució de conflictes que funcioni plenament en l’OMC.

Comments for this post are closed.