El programa Acelera Pyme de Red posa en marxa 2 oficines a Catalunya per impulsar la transformació digital de les empreses

Red.es acaba de fer pública la resolució de la Convocatòria d’ajuts per a continuar amb el procés de creació de la xarxa d’Oficines Acelera Pyme.

D’aquesta convocatòria han resultat beneficiades 27 entitats d’un total de 87 sol·licituds. A Catalunya s’han seleccionat dues:

  • Fundació Eurecat
  • SMARTECH CLUSTER / SECARTYS (Clúster de les tecnologies intel·ligents per a les ciutats, els edificis i la indústria)

El pressupost dels projectes subvencionats a la convocatòria és de 8 M €, (8.043.895,38 €), dels quals Red.es aportarà 6,3 M €, (6.307.508,34 €), i les entitats beneficiàries la resta. La Convocatòria està cofinançada amb fons FEDER de la Unió Europea, en el marc de el Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent (POCint). Els ajuts per a cadascuna de les oficines oscil·la entre 200.000 i 250.000 euros per a 2 anys, el que suposa el 80% del pressupost de el projecte.

Aquestes 27 oficines, s’uneixen a les 60 posades en marxa en virtut del Conveni signat amb Cambra d’Espanya i que permetran mobilitzar un pressupost total d’entorn a 18M €. El Conveni amb Cambra de Espanya compta amb un pressupost de 9,975 M €, dels quals Red.es aportarà un màxim de 4,635 M € i la Cambra d’Espanya un màxim de 5,340 M €, i està cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea , en el marc de el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020 (POPE).

En concret, el conveni -de 24 mesos de durada- preveu l’entrada en funcionament de 60 Oficines Acelera Pyme a les 17 comunitats autònomes i la Ciutat Autònoma de Ceuta, de les quals 35 estaran en marxa durant aquest any i 25 el 2022.

D’aquesta manera, durant els dos pròxims anys es crearà una potent xarxa d’Oficines Acelera Pyme que donarà suport a la transformació digital de pimes, autònoms i emprenedors per tot Espanya.

Les oficines Acelera Pyme són un espai físic i virtual en el qual es realitzen tasques de sensibilització i suport a les empreses espanyoles (incloses les de nova creació), especialment les petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors, sobre els avantatges i metodologies innovadores per a optimitzar el funcionament dels seus negocis, mitjançant la incorporació de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en els seus processos, de manera que s’afavoreixi la demanda de tecnologies innovadores que contribueixin a la millora de la seva productivitat.
Els projectes subvencionats inclouen -entre altres actuacions- la posada en marxa de l’Oficina Acelera Pyme; la generació, difusió i posada en valor de continguts associats a l’adopció de tecnologies i processos; actuacions de sensibilització i suport a les pimes sobre metodologies i tecnologies innovadores afavorint la seva incorporació en els seus processos productius i de gestió; i actuacions d’assessorament i suport en les àrees principals de transformació digital.

Comments for this post are closed.