Es prorroga per segona vegada l’Ordre SND/181/2021, de 2 de març, sobre les condicions de quarantena

L’Ordre SND/181/2021, de 2 de març, estableix que les persones que arribin en vol des de qualsevol aeroport situat en la República Federativa del Brasil, la República de Sud-àfrica, República de Botswana, Unió de Comores, República de Ghana, República de Kenya, República de Moçambic, República Unida de Tanzània, República de Zàmbia, República de Zimbabwe, República del Perú i República de Colòmbia a qualsevol aeroport situat a l’Estat espanyol, amb o sense escales intermèdies, hauran de guardar quarantena durant els deu dies següents a la seva arribada, o durant tota la seva estada a Espanya si aquesta fos inferior a aquest termini, podent aquesta suspendre’s al setè dia si a la persona se li realitza una prova diagnòstica d’infecció activa amb resultat negatiu. Queda exceptuat del que es preveu en l’Ordre el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.

Durant el període de quarantena, les persones obligades a realitzar-la hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, havent de limitar els seus desplaçaments, així com els accessos de terceres persones al domicili o allotjament, als imprescindibles per a la realització de les següents activitats:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Causes de força major o situació de necessitat. 

Podeu trobar més informació al següent enllaç.

Comments for this post are closed.