Espanya en el món 2023: perspectives i desafiaments econòmics i tecnològics

La desacceleració econòmica global presenta per a Espanya un escenari de menor creixement, encara que la inèrcia positiva de 2022 i els fons europeus ajudaran a no caure en recessió i fins i tot existeix la possibilitat que l’any acabi sent millor de l’esperat. A diferència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, en la qual existia un consens a aplicar polítiques ultres expansives, la naturalesa de la crisi actual dificulta al disseny de respostes efectives i augmenta la probabilitat de cometre errors que puguin penalitzar els mercats. Davant l’elevada inflació no hi ha una altra opció que aplicar una política monetària prou restrictiva com per a frenar la pèrdua de poder adquisitiu, però no tant com per a escanyar l’activitat econòmica.

La política fiscal en països com Espanya continuarà sent expansiva, però hauria de ser més quirúrgica i no incrementar el dèficit estructural. A nivell europeu, es continua insistint a separar el debat sobre la reforma de les regles fiscals –pendent per a 2023– dels desafiaments estructurals socioeconòmics i geopolítics que enfronta la Unió, la qual cosa pot ser un error estratègic. No sembla que la negociació de la proposta de la Comissió Europea vagi a ser fàcil en el si del Consell.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.