Espanya i Corea del Sud signen dos convenis per cooperar en àmbits de la digitalització industrial i les Pimes

S’afavoriran intercanvis empresarials entre els dos països per promoure un creixement econòmic sostenible i innovador.

Amb aquests convenis es pretén potenciar el creixement de la indústria, les pimes i les startups a través de la digitalització i la innovació, cada vegada més important per promoure un creixement econòmic sostenible i generar oportunitats d’ocupació de qualitat en els dos països. Hem de fomentar el creixement empresarial en els dos països i seguir desenvolupant la cooperació bilateral en l’àmbit de les noves tecnologies

Tant Espanya com Corea promouran la innovació i la creativitat en les Pimes i la generació d’oportunitats de negoci, així com la internacionalització de petites empreses i startups. Es millorarà la comprensió dels respectius ecosistemes, incubadores, acceleradores empresarials i organitzacions de suport a les mateixes .

El conveni promou l’accés de pimes i startups als mercat, a mecanismes de finançament, enfortint els ecosistemes de capital risc i a la transferència de coneixement. Es recull també l’intercanvi de experiències en aspectes com el 5G, la intel·ligència artificial, l’internet de les coses o el vehicle autònom, entre d’altres.

Els dos països reconeixen la rellevància de la Indústria 4.0 per a la prosperitat i la competitivitat internacional de les seves respectives economies i es mostren convençuts que la cooperació bilateral possibilitarà un millor aprofitament de les oportunitats vinculades entre aquesta indústria  i el context empresarial.

L’objectiu comú és aprofundir en la cooperació i l’intercanvi de les millors experiències tant a nivell dels respectius governs com de les seves institucions i organitzacions relacionades amb aquest àmbit, sobre la base de respecte als principis de la igualtat i el mutu benefici.

Com a àrees d’especial rellevància en aquesta cooperació s’han identificat les següents: l’intercanvi de polítiques i tecnologies que generen més valor afegit, l’enfortiment de les solucions digitals específicament en el sector industrial, el foment i la participació de tots dos països en congressos i la identificació de noves oportunitats amb potencialitat de cooperació conjunta.

Comments for this post are closed.