Espanya inicia la reobertura progressiva de les fronteres exteriors als quinze països extracomunitaris recomanats pel Consell de la UE

El Govern espanyol ha decidit aixecar, de manera progressiva, les restriccions d’accés de viatgers a través de les fronteres exteriors d’Espanya als residents dels quinze països extracomunitaris recomanats pel Consell de la Unió Europea (UE) el passat 30 de juny. En el cas de la Xina, el Marroc i Algèria, la reobertura de fronteres queda supeditada al fet que aquests països actuïn de manera recíproca i reobrin al seu torn les seves fronteres als residents a Espanya.

Així ho recull l’ordre signada pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada divendres 3 de juliol en el BOE i que va entrar en vigor a les 00.00 hores d’aquest dissabte 4 de juliol . A partir d’aquest moment, la reobertura de les fronteres exteriors serà efectiva per als residents d’Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia i l’Uruguai.

L’aplicació del criteri de reciprocitat amb Algèria i el Marroc s’emmarca en la necessària coordinació a les fronteres amb els dos països veïns i amb els quals habitualment compartim un elevat flux d’entrada i sortida. Per tant, la reobertura per als residents d’Algèria i el Marroc es produirà en el marc d’un procés coordinat quan reobrin les seves fronteres.

El Consell de la UE va recomanar el passat 30 de juny aixecar la restricció temporal dels viatges no essencials als residents en una llista de quinze països extracomunitaris considerats segurs: Algèria, Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, el Marroc, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia, l’Uruguai i la Xina.

En compliment d’aquesta recomanació, el Govern espanyol ha analitzat per a cadascun d’aquests països quines són les condicions necessàries per a considerar viable el tràfic normal de persones procedents dels mateixos i, una vegada es compleixin, permetre l’entrada i sortida de viatgers.

La Xina, el Marroc i Algèria

En el cas de la Xina, el Consell de la UE va recomanar supeditar l’obertura de les fronteres dels estats membres a la confirmació de l’existència d’un règim de reciprocitat per part del país asiàtic, i així ho recull l’ordre d’Interior.

Respecte d’Algèria i el Marroc, qualsevol futura decisió sobre un possible aixecament de les restriccions frontereres haurà de prendre en consideració que tots dos països mantenen tancades les seves fronteres, així com el considerable volum habitual de desplaçaments entre Espanya i cadascun d’aquests països africans.

Mentrestant, es manté també el tancament temporal dels llocs fronterers terrestres habilitats per a l’entrada i la sortida d’Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla.

Restriccions i excepcions

L’ordre publicada divendres 3 de juliol en el BOE manté les restriccions a les fronteres exteriors que la UE té a Espanya per als residents en la resta dels països no inclosos en la llista elaborada pel Consell de la UE.

Quant a les categories de persones exemptes de restriccions independentment del seu lloc de procedència, s’inclouen algunes addicionals o s’amplia l’abast de les contemplades fins al moment en les successives ordres relatives a les fronteres exteriors.

Els nacionals de tercers països diferents als inclosos en la llista comunitària segueixen sense poder entrar a Espanya excepte les següents excepcions:

 • Residents a la Unió Europea, Estats associats Schengen, Andorra, Mònaco, El Vaticà (Santa Seu) o San Marino.
 • Titular d’un visat de llarga durada expedit per un Estat membre o Estat associat Schengen
 • Treballadors transfronterers.
 • Professionals de la salut, inclosos investigadors sanitaris, i professionals de la cura de majors que es dirigeixin o tornin d’exercir la seva activitat laboral.
 • Personal de transport, marins i el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.
 • Personal diplomàtic, consular, d’organitzacions internacionals, militars, de protecció civil i membres d’organitzacions humanitàries, en l’exercici de les seves funcions.
 • Estudiants que realitzin els seus estudis en els Estats membres o Estats associats Schengen i que disposin del corresponent permís o visat.
 • Treballadors altament qualificats la labor dels quals sigui necessària i no pugui ser posposada o realitzada a distància, incloent els participants en proves esportives d’alt nivell que tinguin lloc a Espanya. Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar documentalment.
 • Persones que viatgin per motius familiars imperatius degudament acreditats.
 • Persones que acreditin documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l’entrada de la qual es permeti per motius humanitaris.
 • Treballadors de temporada del sector agrícola.

Tant les restriccions com les categories exemptes es refereixen a nacionals i residents de tercers països diferents als inclosos en la llista comunitària, atès que, amb l’entrada en vigor l’1 de juliol de l’Ordre INT/578/2020, de 29 de juny, els ciutadans de la Unió i els seus familiars, i els altres beneficiaris del dret a la lliure circulació, ja van quedar fora de l’àmbit d’aplicació de les restriccions temporals a les fronteres exteriors espanyoles Aquesta nova normativa de controls fronterers romandrà en vigor fins a les 24:00 hores del 31 de juliol de 2020, sense perjudici de la seva eventual modificació per a respondre a un canvi de circumstàncies o a noves recomanacions en l’àmbit la Unió Europea o de futures pròrrogues. I no serà aplicable a la frontera terrestre amb Andorra ni en el lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar.

Comments for this post are closed.