Estadístiques de Comerç Exterior Catalunya

Al mes d’abril de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 72,4% interanual, assolint els 6.624,5 milions d’euros, 0,6 punts superior a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (71,8%). La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (25.841,3 milions d’euros) va ser del 25,6%.

Les importacions catalanes a l’abril de 2021 van suposar 7.474,0 milions d’euros, van augmentar un 53,7% interanual. Van representar el 27,5% del total de les importacions espanyoles (27.138,2 milions d’euros, taxa de variació anual de 63,9%). Aquestes xifres de creixement estan relacionades amb el tancament d’activitats esdevingudes a l’abril de 2020 a l’inici de la pandèmia.

Catalunya va registrar a l’abril de 2021, per tant,  un dèficit de -849.500.000 d’euros, un 16,7% menys que  l’abril de 2020. La taxa de cobertura s’ha situat al 88.6%, 9,6 punts percentuals més que a l’abril de 2020 (79,0%, segons dades provisionals).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-abril del 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 21,4% respecte del mateix període en 2020, assolint  els 25.808,2 milions d’euros, (26,3% de l’ total de les exportacions espanyoles). D’altra banda les importacions acumulades de Catalunya van suposar 28.186,0 milions d’euros (27,4% del total d’Espanya), amb un augment de 7,8% respecte de el mateix període de l’any anterior.

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-abril 2021 va assolir la xifra de 2.377,8 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 91,6%, una millora de 10,2 punts percentuals respecte al mateix període de 2020.

Comments for this post are closed.