Estudis sectors alimentació a França i Corea del Sud

Ja podeu demanar els estudis del sector de l’alimentació a França i a Corea del Sud realitzats per CECOT amb el suport d’Acció,  per correu a comercexterior@cecot.org.

Comments for this post are closed.