Eurostat: últimes dades sobre Producció industrial i Comerç internacional de béns

Segons les darreres  estimacions d’Eurostat, la producció industrial de març va caure en la zona euros un  1,8% i un 1,2%  en la UE en relació amb el mes precedent la qual cosa suposa un -0,8% i +0,7% respectivament en relació al mes de març de 2021:  Lituània (+11,3%) i Eslovàquia (-5,3%) van enregistrar les millors evolucions mensuals, mentre que les d’Espanya, Alemanya, França i Itàlia van ser del -1,8%, -5%, -0,5% i 0% respectivament. D’altra banda, el comerç internacional de béns va registrar un dèficit de 16.400 milions d’euros a la zona euro i de 27.700 milions a la UE al març de 2022, en comparació als excedents de 22.500 i 18.700 milions respectivament registrats en el mateix mes de 2021. La principal causa és l’increment anual del 69,3% en les importacions d’energia. Així, l’augment de les exportacions d’Espanya, Alemanya, França i Itàlia va ser, respectivament, del 22%, 16%, 20% i 23%; i de les importacions del 37%, 24%, 28% i 43%.

Comments for this post are closed.