Exempció d’IVA i aranzels per a la importació de mercaderies

La Comissió Europea ha adoptat la decisió (UE) 2020/491, amb la que es concedeix una franquícia de drets d’importació i una exempció d’IVA per a la importació de mercaderies necessàries per combatre els efectes del brot de la COVID-19.

Aquesta decisió afecta a les mercaderies importades per distribuir-les o posar-les a disposició de forma gratuïta, per part d’organismes públics o agències autoritzades per les autoritats competents.

Podeu consultar la decisió en aquest enllaç


Comments for this post are closed.