Exempcions aranzelàries

S’ha  obert el termini per a presentar noves sol·licituds de suspensions i/o contingents aranzelaris que acaba el 15 de febrer 2022.

Les sol·licituds, de ser aprovades, s’acollirien als beneficis aranzelaris corresponents a partir del 01 de gener de 2023.

Les suspensions i els contingents aranzelaris permeten incrementar la competitivitat de les empreses mitjançant l’exempció total o parcial dels drets duaners en productes importats sempre i quan es compleixin 3 requisits:

Els productes importats en qüestió consisteixen en matèries primeres, productes semi-acabats o components  o qualsevol altre producte destinat a una transformació ulterior que donarà com a resultat un producte acabat. EN CAP CAS poden demanar-se per productes acabats o d’ús final.

No existeix producció d’aquests productes o matèries a la Unió Europea o es produeixen en quantitats insuficients per a proveir la demanda comunitària.

El valor dels aranzels a satisfer per l’empresa sol·licitant és superior a 15.000 euros/any. Aquestes exempcions aranzelàries poden ser sol·licitades per qualsevol empresa establerta a la Unió Europea, o el seu representant, mitjançant els formularis disponibles en els següents enllaços:

Les sol·licituds es rebran fins al 15 de febrer via correu electrònic. Les empreses interessades hauran d’enviar els formularis  a la Subdirecció General de Política Aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial- Secretaria d’Estat de Comerç: kcardenas@mincotur.es amb còpia a ldelpotro@mincotur.es i sgpar.sscc@mincotur.es.

Podeu trobar més informació al web del Ministeri.

Comments for this post are closed.