Extensió de les anàlisis fetes a mercaderies emparades en declaracions (DUAS) diferents RSL TEAC 15-07-2016 (Unificació de criteris).

El Tribunal econòmic administratiu Central va dictar el passat juliol una resolució en la que admet que les autoritats duaneres puguin utilitzar per determinar la partida aranzelària i l’aranzel aplicable a una importació, les anàlisis realitzades a mercaderies importades per una altre empresa diferent, sempre i quan l’administració pugui acreditar raonablement que són idèntiques.

El cas es va suscitar arran de la inspecció a una empresa importadora d’uns articles que va classificar sota aranzel zero. Les autoritats duaneres van considerar que la partida aranzelària era un altre i que per tant calia pagar aranzels per la importació d’aquests articles.

Com que la inspecció va ser a posteriori, no hi havien mostres per analitzar el producte.  La Duana va decidir tenir en compte les anàlisis realitzes a mercaderies importades per una  tercera empresa. Ja que el venedor era el mateix i els articles tenien la mateixa denominació.

En aquesta resolució la qüestió controvertida era determinar si l’Administració Duanera pot fer això, és  a dir fer extensiu els resultats de les anàlisis practicades a determinades mercaderies, despatxades per determinats importador, a les mercaderies despatxades per un tercer.

El Tribunal admet aquesta possibilitat en base  la prova de presumpcions, i entén que, si les mercaderies tenen el mateix nom i referència i provenen  del mateix venedor exportador que les importades prèviament per un altre importador, existeix una relació directa que permet  deduir raonablement  que les dues mercaderies són  idèntiques. Així doncs ,  analitzades les primeres,  la Duana podia  utilitzar aquests  resultats per determinar la partida aranzelària i l’aranzel de les  mercaderies importades després per un altra empresa.

Asun Cirera

Advocada
Assessora de Comerç Exterior  de Cecot.

Comments for this post are closed.