Extensió de les anàlisis fetes a mercaderies emparades en declaracions (DUAS) diferents RSL TEAC 15-07-2016 (Unificació de criteris).

El Tribunal econòmic administratiu Central va dictar el passat juliol una resolució en la que admet que les autoritats duaneres puguin utilitzar per determinar la partida aranzelària i l’aranzel aplicable a una importació, les anàlisis realitzades a mercaderies importades per una altre empresa diferent, sempre i quan l’administració pugui acreditar raonablement que són idèntiques. El ……
Llegir més »