Fi del període transitori mesures RoHS i RAEE aparells i components elèctrics i electrònics d’importació

El 31 d’agost acaba el període transitori provisional, durant el qual s’han estat permetent les importacions de mercaderies subjectes a les mesures RoHS i RAEE per part d’importadors no registrats.

A partir de l’1 de setembre de 2023, aquests importadors hauran d’estar registrats, o almenys tenir el resguard de la petició d’alta en el registre RII RAEE i RII PyA. Aquells importadors que no s’hagin registrat en el Registre Integrat Industrial no podran passar el control duaner de manera satisfactòria i, per tant, no podran despatxar les seves importacions.

Comments for this post are closed.