Fons per a la Internacionalització de l’Empresa (FIEM)

El Fons per a la Internacionalització de l’Empresa, (FIEM), és un instrument públic gestionat per la Secretaria d’Estat de Comerç del Govern d’Espanya que té com a objectiu afavorir la presència d’empreses i productes espanyols a l’estranger.

La versatilitat del Fons permet finançar projectes realitzats per empreses espanyoles en pràcticament qualsevol país del món.

El beneficiari del finançament ha de ser una entitat pública o privada no resident a Espanya ( el client potencial de l’empresa espanyola)

Fins a l’any 2017 s’ha aprovat la concessió de crèdits FIEM per valor entorn de 1.500 milions d’euros, permetent la realització de projectes d’exportació i d’inversió associats al finançament de més de 3.000 milions d’euros, la qual cosa mostra una gran capacitat d’apalancament.

El FIEM ofereix diferents modalitats de finançament:

• Crèdits comprador (per a finançar la importació de béns espanyols).

• Finançament de projectes sota esquemes de” project finance” realitzats per empreses espanyoles a l’estranger.

Pot finançar des de grans projectes com la construcció d’una planta petroquímica a Aràbia Saudita per valor del crèdit FIEM de 300 milions de dòlars, fins a petits projectes de pimes espanyoles com una fàbrica l’Índia, projectes de consultoria  o enginyeria d’empreses espanyoles per a entitats estrangeres i altres.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Comments for this post are closed.