Guies d’accés al mercat del Regne Unit

Per a facilitar-li la labor a les empreses exportadores espanyoles en el coneixement de la nova normativa, l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Londres va elaborar en el seu dia una sèrie de guies, diferenciades per temàtiques, amb informació d’interès sobre els canvis que es poden experimentar en la seva relació comercial amb el Regne Unit a partir de la sortida del país de la Unió Europea.

La informació proporcionada en aquestes guies es refereix a requisits a la importació a Gran Bretanya, encara que no entra en el detall dels requisits d’exportació des d’Espanya. La informació ha estat extreta del document, emès pel Govern britànic, Border Operating Model, així com de les diferents guies publicades en la web d’aquest.

Comments for this post are closed.