Guies d’accés al mercat del Regne Unit

La informació proporcionada en aquestes guies es refereix a requisits a la importació a Gran Bretanya, encara que no entra en el detall dels requisits d’exportació des d’Espanya. La informació ha estat extreta del document, emès pel Govern britànic, Border Operating Model, així com de les diferents guies publicades en la web d’aquest.

Podeu descarregar la relació de les Guies d’Accés al mercat del Regne Unit, dividides per procediments duaners, manuals horitzontals, manuals de controls per etapes per a productes agroalimentaris; manuals específics per a productes industrials i béns de consum, i específics per a productes químics.

Comments for this post are closed.