Hisenda no admetrà declaracions d’exportació d’empreses amb EORI de fora de la UE

Segons estableix la Nota Informativa NI GA 24/2020 del Departament de Duanes i Impostos Especials, a partir del 4 de novembre no s’admetran declaracions d’exportació en les quals l’exportador tingui un EORI de no establert a la Unió Europea.

La decisió es fonamenta en la definició d’exportador donada per la normativa comunitària, que exigeix en tots els supòsits comercials, que l’exportador sigui una persona establerta a la Unió Europea.

Pel fet que el règim transitori donat per la normativa per a l’adaptació de les dades de la base EORI està àmpliament vençut i al fet que la definició d’exportador, està en vigor des del dia 31 de Juliol de 2018, l’autoritat duanera espanyola considera que els operadors han tingut temps
suficient per a ajustar les seves operacions comercials d’exportació als requisits imposats per la normativa.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.