Informació de la Comissió de relacions internacionals de la CEOE

EL 31 de gener de 2024, va entrar en vigor les primeres mesures del nou Border Target Operating Model (BTOM) (traduït com a Model Operatiu de Duanes a Frontera) al Regne Unit. BTOM s’introduirà gradualment i exigirà normes i controls duaners addicionals en exportar mercaderies al Regne Unit. El sistema s’implantarà en diverses fases.

Algunes de les fases, regulacions i passes a dur a terme poden no ser fàcils de conèixer i/o executar; podem mirar d’aclarir els possibles dubtes que tingueu. Contacteu amb nosaltres a comercexterior@cecot.org.

Comments for this post are closed.