Informe actualitzat de la CEOE

  • Relacions econòmiques i comercials bilaterals UE i Espanya amb Àsia Central
  • CEOE. Delegació davant la UE en titulars, actualitat europea

A aquelles empreses que els pugui interessar, des de l’Assessoria els el podem fer arribar ambdós informes complets; només ens ho heu de demanar a comercexterior@cecot.org.

Comments for this post are closed.