Informe anual de l’economia catalana 2023

Segons l’Informe Anual de l’Economia Catalana 2023, presentat la setmana passada, el creixement de l’economia catalana l’any 2023 (2,6%) va ser cinc vegades superior al de la zona euro (0,5%), gràcies sobretot a l’expansió de la indústria, els serveis i el dinamisme del sector exterior.

Demana aquest informe en les seves dues versions, “resum” i “complet” que ofereix una extensa panoràmica del comportament de l’economia catalana el 2023 i la comparativa i interrelació amb els actors exteriors; tenim ambdues còpies a la vostra disposició (comerxterior@cecot.org) i en recomanem la seva lectura.

Comments for this post are closed.