Informe de Comerç Exterior de mercaderies de Catalunya – Desembre 2021

El mes de desembre de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 16,2% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, aconseguint els 6.694,0 milions d’euros, 5,1 punts inferior a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (21,3%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (27.618,3 milions d’euros) va ser del 24,2%.

Les importacions catalanes al desembre de 2021 van suposar 8.189,0 milions d’euros, amb un augment de 24,8% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior i netament inferior al 38,3% de tva de les importacions espanyoles. Van representar el 24,8% del total de les importacions espanyoles (32.960,2 milions d’euros, amb taxa de variació anual de 38,3%).

El saldo comercial de Catalunya va registrar al desembre de 2021 un dèficit de -1.495,0 milions d’euros, un 114,8% superior al del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 81,7%, 7,5 punts percentuals menys que al desembre de 2020 (89,2%, segons dades provisionals), en accentuar-se la seva deterioració a causa de l’anticipació de compres de matèries primeres, béns intermedis i productes acabats tant estacionals (lligats a la campanya de Nadal) com no estacionals.

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-desembre de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 21,5% respecte del mateix període en 2020 fins a aconseguir 80.538,3 milions d’euros, (25,4% del total de les exportacions espanyoles). Per part seva, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 90.428,5 milions d’euros (26,4% del total d’Espanya), amb un augment de 19,5% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tota Espanya (24,8%).

Per sectors, la indústria química ha incrementat el seu nivell d’exportació molt positivament, igual que les indústries de béns d’equip, manufactures de consum i alimentària, per les seves altes taxes de variació. El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-desembre de 2021 va aconseguir la xifra de -9.890,2 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 89,1%, amb una millora de 1,5 punts percentuals respecte al mateix període de 2020 (87,6%, dades provisionals), amb una contribució significativa a reduir el saldo comercial.

Consulta la nota de premsa completa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Comments for this post are closed.