Darrer informe mensual sobre comerç exterior – Març 2019

Segons l’informe elaborat per la Direcció Territorial de Comerç a Catalunya, amb dades de la Secretaria d’Estat de Comerç, el total exportat a Catalunya entre gener i març de 2019 ha arribat als 17.973,9 milions d’euros, registrant una caiguda del -1,4% respecte al mateix període del 2018.

Les importacions d’aquests període han augmentat un 5,3% interanual, arribant a 23.604 milions d’euros, elevant el dèficit comercial a 5.630,02 milions d’euros que representa un 34,8% superior al registrat al mateix període del 2018.

Catalunya ha exportat el 25,3% i ha importat el 29,3% del total de l’estat espanyol acumulat entre gener i març de 2019.

El darrer informe de la Secretaria d’Estat de Comerç a més de mostrar l’evolució a Catalunya en el període gener-març 2019, ofereix dades de la balança comercial, anàlisi sectorial, geogràfic i per províncies. També es mostren les dades del mes de març de 2019 per sectors, zones geogràfiques, països i províncies, en comparació del mateix mes de l’any anterior.

Descarrega l’informe complet (document pdf)

Comments for this post are closed.