Instrument de recuperació de la Unió Europea (NextGenerationEU)

La Comissió Europea ha desemborsat el 17 d’agost 9.000 milions d’euros de prefinançament per a Espanya, la qual cosa equival al 13% de l’assignació financera d’aquest país amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). El pagament del prefinançament contribuirà a impulsar l’execució de les mesures crucials d’inversió i reforma indicades en el pla de recuperació i resiliència d’Espanya.

La Comissió autoritzarà nous desemborsaments basats en l’execució de les inversions i reformes indicades en el pla de recuperació i resiliència d’Espanya. Es preveu que el país rebi un total de 69.500 milions d’euros, consistents íntegrament en subvencions, durant el període de vigència del seu pla.

El desemborsament realitzat avui segueix a l’èxit de la primera operació d’emprèstit amb càrrec a NextGenerationEU. D’aquí a la fi d’any, la Comissió té la intenció d’obtenir fins a un total de 80.000 milions d’euros en finançament a llarg termini, que es complementaran amb títols de deute a curt termini de la UE, per a finançar els primers desemborsaments previstos als Estats membres amb càrrec a NextGenerationEU.

El MRR, que forma part de NextGenerationEU, aportarà 723.800 milions d’euros (a preus corrents) per a sostenir les inversions i les reformes en els Estats membres. El pla espanyol s’inscriu en la resposta sense precedents de la UE per a sortir reforçada de la crisi de la COVID-19, fomentar les transicions ecològica i digital, i enfortir la resiliència i la cohesió en les nostres societats.

Suport a projectes transformadors d’inversió i reforma

El MRR finança a Espanya inversions i reformes que s’espera que tinguin un efecte profundament transformador en l’economia i la societat espanyoles. Aquests són alguns dels projectes:

Realització de la transició ecològica: El pla consta d’una llei ambiciosa sobre canvi climàtic i transició energètica, que consagra els objectius en matèria d’energies renovables per a 2030 i neutralitat climàtica per a 2050, inclòs un sistema d’electricitat renovable al 100%. El pla també donarà suport a les fonts innovadores d’energia renovable amb 3.900 milions d’euros i destina 3.400 milions d’euros a recolzar més de mig milió d’obres de renovació amb finalitats d’eficiència energètica en edificis residencials.

Suport a la transició digital: El pla contribueix a la digitalització de les pimes i els treballadors per compte propi amb 3.000 milions d’euros. Amb mesures per valor de 3.600 milions d’euros es milloraran el nivell de competències digitals de la població i la transformació digital de l’educació. S’invertiran 3.200 milions d’euros en la digitalització de l’Administració pública.

Enfortiment de la resiliència econòmica i social: El pla invertirà 2.400 milions d’euros a reduir l’ús de contractes temporals en el mercat laboral, millorant el suport individual als sol·licitants d’ocupació, així com les oportunitats de formació i els incentius a la contractació. S’invertiran gairebé 2.800 milions d’euros en la reducció de la desocupació juvenil i en la millora de la formació professional mitjançant la creació d’almenys 135.000 noves places de formació professional. Altres mesures reforçaran l’eficàcia de les polítiques públiques i modernitzaran el sistema fiscal.

Comments for this post are closed.