IVA Intracomunitari. Novetats 2020.

A partir de l’1 de gener de 2020 entraran en vigor les primeres mesures de simplificació de l’IVA Intracomunitari.
L’objectiu és simplificar i harmonitzar diverses qüestions que fins ara es venien interpretant de forma diversa entre els diferents Estats Membres.
Estan previstes altres simplificacions de cara al 2021 que afecten a les vendes a distància (comerç on-line) i també al 2022, on està previst que s’estableixi el règim definitiu de l’IVA intracomunitari, basat en el criteri de tributació a destí, com fins ara però, amb importants canvis en la gestió de l’impost.

Principals canvis de cara al 2020:
Entregues en consigna: s’estableix un nou règim per les entregues en consignació. A partir de l’entrada en vigor de la nova normativa, les empreses que consignin mercaderies a casa dels clients i el traspàs de propietat es faci en un termini que no superi els 12 mesos, podran tractar aquest enviament com entregues intercomunitàires exemptes, sense que hagin de complir cap formalitat en el país de destí de les mercaderies (fins ara podia ser exigible l’obtenció d’un nº d’IVA en el país de destí i un registre d’aquestes operacions).
Vendes en cadena dins de la UE: ens referim a la situació en que hi ha dues vendes i un únic transport. En aquest cas la nova normativa estableix que el transport s’entén vinculat a la primera venda, a no ser que el primer proveïdor i l’intermediari estiguin tots dos a Espanya, en aquest cas el transport s’entén vinculat a la segona venda i per tant la primera quedaria subjecte a IVA.
Acreditació de la sortida de béns cap a un altre Estat membre: s’estableix que l’acreditació de la sortida es podrà fer per qualsevol mitjà admès en dret i aplicant el sistema de presumpcions incorporats al nostre ordenament jurídic pel Reglament d’Execució (UE) nº 282/2011.
Número d’IVA intracomunitari: la consignació del número d’IVA intracomunitari del comprador a la factura i a la declaració recapitulativa Model 349, passa de ser un mer requisit formal a ser un requisit material de l’exempció de l’IVA en les entregues intracomunitàries. Es a dir, si falta la consignació d’aquest número, l’ entrega deixa de ser exempte per al venedor i en cas d’una inspecció per les autoritats fiscals podria significar l’exigència d’ingrés d’un IVA que no ha repercutit al client.

Comments for this post are closed.