La CE modifica la comunicació sobre l’assegurança de crèdit a l’exportació a curt termini a causa de l’impacte del coronavirus

La comissió Europea ha decidit retirar temporalment a tots els països de la llista de països “els riscos són negociables” en el marc de la comunicació sobre l’assegurança de crèdit a l’exportació a curt termini. D’aquesta manera, l’assegurança pública de Crèdit a l’exportació a curt termini serà més accessible a causa de la crisi lligada al brot de coronavirus. La modificació àmplia encara més la flexibilitat introduïda pel Marc Temporal d’ajudes estatals de la Comissió pel que fa a la possibilitat que els asseguradors estatals facilitin assegurances a l’exportació a curt termini.

  • Els crèdits a l’exportació permeten als compradors estrangers de béns o serveis diferir el pagament. El pagament diferit implica un risc de crèdit per al venedor / exportador, contra el qual s’asseguren, en general amb els asseguradors privats (el denominat assegurança de crèdit a l’exportació).
  • La Comunicació sobre l’assegurança de crèdit a l’exportació a curt termini, que està en vigor des de 2013, estableix que el comerç dins de 27 estats membres de la UE i nou països de l’OCDE enumerats en el seu annex amb un període de risc inferior a dos anys comporta riscos negociables que, en principi, no han d’estar assegurats per l’Estat o per asseguradors recolzats per l’Estat.
  • No obstant això, la gestió de l’impacte econòmic del brot del COVID-19 requereix que actuem amb celeritat. Com a resultat de la modificació establerta per la CE, les empreses afectades pel brot de coronavirus podran obtenir assegurances de crèdit a l’exportació a curt termini dels asseguradors públics. L’objectiu principal de la CE és contrarestar la contractació a escala mundial del mercat privat d’assegurances per a les exportacions a tots els països.
  • Després de la modificació, els asseguradors estatals podran, en principi, intervenir i facilitar assegurances que cobreixin el risc de crèdit a l’exportació a curt termini a tots els països, sense necessitat que l’estat membre en qüestió hagi de demostrar que el país corresponent és temporalment “o negociable”.
  • La Comissió ha decidit considerar a tots els països enumerats a l’annex temporalment no negociables i retirar a tots els països de la llista de països “els riscos són negociables” fins al 31 desembre de 2020. Abans d’aquesta data en nom de la seguretat jurídica, la Comissió tornarà a avaluar la situació i aportarà claredat als “països els riscos són negociables” més enllà de al 31 de desembre de 2020.
Comments for this post are closed.