La Comissió Europea aprova 215 milions d’euros de prefinançament per a Espanya per a mitigar l’impacte negatiu del Brexit

La Comissió Europea ha aprovat el desemborsament de més de 2.000 milions d’euros d’ajustament del Brexit a un grup de 12 estats membres. Aquest finançament ajudarà les economies dels estats membres a mitigar l’impacte negatiu del Brexit en les seves economies i regions, mitjançant el suport a les regions i els sectors econòmics, les petites i mitjanes empreses, així com la creació i protecció d’ocupació, etc. Aquesta decisió posarà a disposició un total de 819,2 milions d’euros a finals de març de 2022 i la resta a l’abril de 2023.

Per a Espanya s’han aprovat 215 milions d’euros de prefinançament per a tres anys:

  • 84.563.081 euros (2021)   
  • 64.690.770 euros (2022)  
  • 65.984.566 euros (2023)

Els estats membres podran utilitzar el finançament fins al 31 de desembre de 2023 per cobrir les despeses incorregudes i pagades des de l’1 de gener de 2020.

Comments for this post are closed.