La DAC 6 Obliga als intermediaris fiscals a informar sobre pràctiques fiscals transfrontereres agressives

Què és la Directiva DAC6?

Aquesta norma comunitària estableix l’obligació per part dels intermediaris fiscals de declarar les operacions que puguin considerar-se com a planificació fiscal agressiva  de les que siguin coneixedors i que es produeixin en l’àmbit internacional.

Quan entra en vigor la DAC6?

La Llei 10/2020  que transposa aquesta directiva  comunitària a la Llei espanyola ha entrat en vigor el 31-12-2020,  després de successius retards, però és d’efecte retroactiu i també s’aplicarà als mecanismes transfronterers la primera fase dels quals d’execució s’hagi realitzat entre el 25-6-2018 i el 30-6-2020.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.