La internacionalització agrupada: avantatges i inconvenients de la cooperació empresarial internacional

La internacionalització agrupada és l’aliança voluntària d’empreses l’objectiu de les quals és promoure els béns i serveis de les mateixes a l’estranger i facilitar l’exportació d’aquests productes mitjançant accions conjuntes. Normalment, aquestes empreses s’agrupen en consorcis i poden romandre en les seves ubicacions, conservar els seus noms i marques, les seves personalitats jurídiques i continuar prenent les seves decisions en tots els àmbits empresarials. Els membres del consorci han d’acceptar, però, que  la cooperació ha de prevaler sobre la competència per accedir als mercats claus i les tecnologies més avançades.

El 80% de les empreses que participen en un consorci tenen menys de 50 treballadors.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.