La prova de l’origen per no pagar aranzels exportant a Regne Unit

La Unió Europea i el Regne Unit han assolit un acord de lliure comerç, mitjançant el qual, els productes que importi Regne Unit de la UE o a l’inrevés no estaran subjectes a drets d’importació (aranzels). En qualsevol cas és important recordar que per tenir dret a aquest tractament preferencial s’haurà d’acreditar l’origen europeu de la mercaderia que es pot fer de diverses formes:

  • Si la operació es de menys de 6000 Euros l’empresa pot  auto-certificar l’origen de la mercaderia en factura amb un text que digui:

“The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.”

Indicant també el seu nom complet i el del seu signant data i lloc.

  • Si la operació és de més de 6000 Euros només és possible fer  l’auto declaració en factura si l’empresa està inscrita en el REX (Registre d’Exportadors). Si no ho està, recomanem iniciar els tràmits perquè  pot ser útil en les exportacions a molts països. Un cop inscrits, l’empresa pot auto certificar en factura durant dos anys.

Llegir l’article.

Comments for this post are closed.