La sol·licitud de la devolució de l’IVA suportat a l’estranger

Si has realitzat despeses a l’estranger, no podeu deduir-vos aquest IVA suportat en les declaracions tributàries d’Espanya. No obstant això, sí que podem sol·licitar que ens reintegrin aquestes quantitats, amb unes determinades condicions.

La primera d’elles és que hem de presentar el model 360. S’ha de respectar el termini de sol·licitud que finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura.

La segona condició que hem de contemplar és que l’IVA suportat a l’estranger correspon a despeses que poden deduir-se a Espanya. És a dir, si l’IVA és deduïble a Espanya i es té dret a la deducció, podria recuperar-se.

En canvi, si aquest IVA no fos deduïble a Espanya, per qualsevol motiu, però especialment per no poder justificar-ho com a despesa de l’activitat, no es podrà obtenir el reemborsament.

No obstant això les anteriors condicions hi ha diferents condicions que haurà de respectar si les despeses s’han produït en estats membres de la UE i en estats que no formen part de la Unió Europea.

És deduïble l’Iva de despeses com:

  • Hotel
  • Lloguer de cotxe o transport
  • Entrades a fires comercials
  • Lloguer de stands a fires i despeses relacionades (inscripció en catàleg, decoració de l’espai, etc)

Per a demanar la devolució hauràs de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet). No hauràs d’incloure l’IVA suportat a l’estranger en les declaracions trimestrals que presentes davant Hisenda (model 303), ja que en aquest model només ha d’incloure’s l’IVA espanyol. Hauràs de presentar obligatòriament el model 360.

En el model 360 indicaràs les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l’IVA i descripció de la despesa). Adjunteu també còpia de les factures.

Si la quantitat a retornar és d’almenys 400 euros, pot presentar-se una sol·licitud trimestral. En cas contrari, se sol·licitarà la devolució anualment. L’import mínim de la devolució anual és de 50 euros.

Haureu de presentar una sol·licitud per cada país  en els quals haureu  abonat despeses amb IVA.

Termini per a presentar la sol·licitud de devolució de l’IVA suportat a l’estranger

El termini per a sol·licitar la devolució finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura. És a dir, si has estat a Hamburg i has pagat factures datades l’15 de març de 2018, podràs demanar la devolució de l’IVA suportat fins al 30 de setembre del 2019.

Fora de la Unió Europea:

L’impost suportat en països de fora de la Unió Europea també pot recuperar-se, sempre que existeixi un acord de reciprocitat amb Espanya.

Actualment existeixen acords amb el Canadà, el Japó, Mònaco, Suïssa, Israel o Noruega, entre altres. Alguns d’aquests països han limitat l’acord de devolució en funció de l’operació realitzada. La gestió es realitza directament amb el país en el qual l’impost va ser satisfet.


Comments for this post are closed.