La Unió Europea acorda el tancament temporal de les fronteres exteriors

El passat dilluns 16 de març, la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula Von der Leyen, va anunciar la proposta consistent en el tancament temporal de les fronteres exteriors de la UE, amb l’objectiu d’aïllar-se al màxim de l’exterior per guanyar la batalla al coronavirus l’abans possible.

Aquesta proposta va ser sotmesa ahir, 17 de març, als líders europeus per videoconferència, qui van acordar el tancament de les fronteres exteriors de la UE, tan terrestres com aèries, durant 30 dies (prorrogables atenent les circumstàncies). Aquesta mesura se suma al tancament de fronteres terrestres que l’estat espanyol va anunciar el passat dilluns.

La zona (“EU+àrea”) a la que no es podrà viatjar des de països tercers inclou, a més dels 27 països de la UE, els membres de l’espai Schengen no comunitaris: Liechtenstein, Suïssa, Noruega i Islàndia (i Regne Unit i Irlanda si decideixen alinear-se amb la proposta).

D’acord amb la proposta de la CE, queden exclosos els desplaçaments considerats imprescindibles, com en el cas de ciutadans europeus que hagin de tornar al seu país d’origen. Les forces de seguretat només deixaran entrar a persones amb nacionalitat d’un país Schengen, qui tingui un permís de residència en vigor, diplomàtics i metges i investigadors que estiguin participant en la lluita contra la pandèmia. Pel que fa als ciutadans de Regne Unit, podrien en principi viatjar cap a països de la UE ja que es consideren com comunitaris durant el període de transició posterior al Brexit.

La CE ha establert corredors prioritaris perquè els transportistes europeus no es vegin afectats pels controls interns fronterers dels Estats membres, davant les potencials conseqüències per al subministrament de productes inclosos els subministraments mèdics.

No s’ha fixat una data concreta per a l’inici de la prohibició, ja que cadascun dels països ha de posar en pràctica el tancament. Tanmateix, d’acord amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, serà l’abans possible.


Comments for this post are closed.